Rehabilitacja ortopedyczna

Rehabilitacją ortopedyczną, nazywamy przywracanie funkcji narządu ruchu, oraz aktywności życiowych, utraconych wskutek chorób, urazów, zmian wrodzonych i nabytych, układu kostno-stawowego i mięśniowego.

W rehabilitacji ortopedycznej wykorzystuje się metody Fizjoterapii (Terapię Manualną, Kinezyterapię, Fizykoterapię, Masaż, Kinesiotaping), oraz zaopatrzenie rehabilitacyjne (ortozy i sprzęt pomocniczy). Terapia Manualna, to potężne narzędzie, umożliwiajęce kontrolę nad ruchomością tkanek i stawów, co może przekładać się na działanie przeciwbólowe, oraz usuwanie odwracalnych problemów natury mechanicznej. Kinezyterapia, wpływa na zwiększenie siły mięśni i poprawia współpracę, między kluczowymi dla danego problemu zdrowotnego, grupami mięśni. Fizykoterapia, wykazuje działanie przeciwbólowe i przyspiesza procesy gojenia tkanek.

Umiejętne łączenie procedur postępowania, charakterystycznych dla poszczególnych metod Fizjoterapii, podnosi jakość rehabilitacji i skraca czas powrotu do zdrowia.

Grupą, której dotyczy rehabilitacja ortopedyczna są osoby, które odczuwają przewlekłe dolegliwości w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lub stawów obwodowych, w przebiegu dyskopatii, na skutek lekkich zmian pourazowych typu skręcenia, przeciążenia w obrębie stawów, naderwania ścięgien, stłuczenia tkanek miękkich. Przy tych dolegliwościach, zabiegi z zakresu fizjoterapii, stosowane są jako podstawowe leczenie.

Rehabilitacja ortopedyczna, stanowi integralną część leczenia ortopedycznego i pourazowego narządu ruchu. Powinny nią być objęte wszystkie osoby, będące w trakcie lub po zakończeniu leczenia zachowawczego, jak i operacyjnego.

Wysoce wyspecjalizowaną formą rehabilitacji ortopedycznej, jest rehabilitacja po operacjach ortopedycznych. Postępowanie w ramach rehabilitacji ortopedycznej pooperacyjnej, nastawione jest na ochronę Pacjenta przed wczesnymi i późnymi powikłaniami wynikającymi z przebytego leczenia operacyjnego, oraz na osiągnięcie maksymalnie dobrego, pooperacyjnego efektu funkcjonalnego. Przykładem może być rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL), rehabilitacja po mikrozłamaniach, rehabilitacja po szyciu ścięgna Achillesa, rehabilitacja po szyciu lub uwolnieniu troczków rzepki, rehabilitacja po osteotomii korekcyjnej Fulkersona, rehabilitacja po operacyjnym leczeniu dyskopatii i inne.

Niektóre ze wskazań, z którymi mogą Państwo zgłaszać się na rehabilitację ortopedyczną:

 • dolegliwości bólowe kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowym (np.: „korzonki”, lumbago, szyjnopochodne bóle głowy, rwa kulszowa, rwa ramienna…),
 • nieoperacyjne leczenie dyskopatii,
 • po badaniu ortopedycznym – dysfunkcje po urazach (stłuczenie, skręcenie, zwichnięcie, naderwanie, złamanie…) narządu ruchu – (ból, obrzęk, krwiak, ograniczenie ruchu, osłabienie mięśni, słaba koordynacja nerwowo-mięśniowa), w celu usprawnienia procesów gojenia, odtworzenia funkcji, działania przeciwbólowego,
 • zaburzenia mechaniki oraz dolegliwości bólowe w obrębie:
   – barku (np.: zespół bolesnego barku, stan po zwichnięciu barku, zespół ciasnoty podbarkowej, zespół stożka rotatorów, niestabilność, ograniczenia rotacji, bark zamrożony, capsulitis…),
   – stawu łokciowego (np.: po zwichnięciu łokcia, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, zespół kanału promieniowego, ból po bocznej lub przyśrodkowej stronie łokcia…)
   – nadgarstka (np.: zespół cieśni nadgarstka, choroba de Qervaina…)
   – stawu biodrowego (np.: konflikt panewkowo udowy, biodro trzaskające, zapalenie kaletki krętarza większego…)
   – stawu kolanowego (np.: ból kolana pojawiający się podczas aktywności sportowej, kolano biegacza, kolano skoczka, stan po zwichnięciu rzepki, skręceniu stawu, uszkodzeniu więzadeł kolana, boczne przyparcie rzepki, kolano kinomana, chondromalacja SRU, zespół pasma biodrowo-piszczelowego ITBS…),
   – stawu skokowego (np.: stan po skręceniu, przewlekła niestabilność, stan po złamaniu w obrębie nasady dalszej kości piszczelowej…),
   – ścięgna Achillesa (np.: naderwanie, przeciążenie, zapalenie, ból…),
   – stopy (ostroga piętowa, pięta Haglunda, paluch koślawy…),
 • dolegliwości bólowe spowodowane chorobą zwyrodnieniowo wytwórczą kręgosłupa, lub stawów kończyn,
 • w okresie ciąży – bóle kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych,
 • usprawnianie przed i po planowanm operacyjnym leczeniu dyskopatii,
 • usprawnianie przed i po planowanych operacjach w obrębie barku, łokcia, nadgarstka, stawu biodrowego, stawu kolanowego, stawu skokowego, ścięgna Achillesa,
 • blizny – np. ograniczające ruchomość lub kłopotliwe ze względów estetycznych,
 • wylewy podskórne – sińce, krwiaki (np.: po zastrzykach, stłuczeniach) – w celu przyspieszenia resorpcji,
 • wady postawy (skolioza, plecy okrągłe, choroba Scheuermanna).

W Fenix Medical Fitness, programy usprawniania narządu ruchu, układane są w oparciu o analizę biomechaniczną aktualnego problemu, pozwalającą na dostosowanie ćwiczeń i metod, do Państwa indywidualnych potrzeb.
Badanie i leczenie, przebiega zgodnie ze standardami uznanych metod, takich jak Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) (*), Cyriax (*), Nieinwazyjna Medycyna Ortopedyczna (IAOM)
i poparte jest wieloletnim doświadczeniem klinicznym.