Program AKTYWNE LATO!

Zasady są proste – Trenujesz regularnie w wakacje i zgarniasz nagrody!

Trenuj od 1.07.2019 do 30.09.2019 regularnie w naszym klubie.
Zbieraj pieczątki za każdy dzień treningowy.
Po uzyskaniu odpowiedniej ilości pieczątek wymień na nagrody – do WYGRANIA kawa, analiza składu ciała, ręcznik chłodzący oraz vouchery do klubu!

Regulamin Programu „Aktywne lato” w Fenix Medical Fitness

1. Definicje:

a. Członek klubu – osoba korzystająca z usług klubu Fenix Medical Fitness na podstawie wykupionego wejścia jednorazowego, karnetu lub posiadająca prawo do korzystania z klubu na podstawie umowy zawartej z podmiotem trzecim (np. w ramach karty „Multisport” lub „FitProfit”)
b. Karta Członkowska – karta wydana przez klub klub przez podmiot trzeci Członkowi Klubu, imienna, z przypisanym indywidualnym numerem, rejestrująca wejścia do klubu.
c. Klub – klub Fenix Medical Fitness znajdujący się w Wołominie przy ul. Przeskok 2
d. Karta konkursowa – karta wydawana Uczestnikowi Programu, przeznaczona do zbierania pieczątek
e. Nagroda – określona w Regulaminie Programu nagroda rzeczowa, do odbioru której Uczestnik będzie uprawniony po zebraniu odpowiedniej ilości pieczątek.
f. Program – program lojalnościowy „Aktywne lato” realizowany przez Klub
g. Uczestnik – Członek Klubu, który przystąpił do Programu
h. Trening – oznacza min. 30 min trening na siłowni, udział w zajęciach fitness lub trening personalny z trenerem/ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą

2. Postanowienia ogólne.

a. Celem Programu jest promowanie zdrowego trybu życia i marki Fenix Medical Fitness oraz zachęcenie do regularnej aktywności również w okresie letnim
b. Program rozpoczyna się w dniu 1.07.2019 r. i będzie trwać do 30.09.2019 r.
c. W Programie nie mogą brać udziału Pracownicy Organizatora.
d. Przystąpienie do udziału w Programie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

3. Warunki uczestnictwa w Programie.

a. Członek klubu może przystąpić do udziału w Programie w każdym momencie w czasie trwania Programu. Każdy Członek Klubu może przystąpić do udziału w Programie tylko raz.
b. Uczestnik zgłasza swój udział w Programie w recepcji, gdzie otrzymuje Kartę konkursową – indywidualną, przypisaną numerem.
c. Osoby korzystające z klubu w ramach voucherów tygodniowych lub dwutygodniowych nie mogą brać udziału w Programie.

4. Warunki otrzymania Pieczątek.

a. Każdy Trening odbyty przez Uczestnika w czasie trwania Programu uprawnia do otrzymania jednej pieczątki.
b. Treningi są rejestrowane na Karcie Członkowskiej, Karcie konkursowej (pieczątka oraz data treningu).
c. W każdym dniu trwania Programu uczestnik może uzyskać maksymalnie jedną pieczątkę.

5. Wymiana pieczątek na nagrody.

a. W przypadku zebrania wystarczającej liczby pieczątek, Uczestnik ma prawo odebrać nagrodę:

– Za 8 pieczątek – klubową kawę oraz analizę składu ciała
– Za 16 pieczątek – ręcznik chłodzący
– Za 24 pieczątki – 2 vouchery do zrealizowania w klubie (dla siebie i znajomego, który nie jest Członkiem Klubu lub nie był w klubie min. 3 miesiące; tylko jeden voucher można wykorzystać dla siebie).

b. Uczestnik ma obowiązek pokwitować odbiór nagrody rzeczowej
c. Nagrody rzeczowe są wydawane do wyczerpania zapasów
d. Nagrody można odebrać najpóźniej w dniu 30.09.2019 r.
e. Weryfikacja ilości odbytych treningów jest prowadzona w oparciu o Kartę konkursowa oraz Kartę Członkowską, która rejestruje wejścia w systemie komputerowym.

program lato