Zasady są proste – Trenujesz regularnie w wakacje i zgarniasz nagrody!

Trenuj od 6.07.2020 do 12.09.2020 regularnie w naszym klubie.
Zbieraj pieczątki za każdy dzień treningowy.

Po uzyskaniu odpowiedniej ilości pieczątek wymień na nagrody – do WYGRANIA kawa, analiza składu ciała, ręcznik chłodzący, rollery oraz vouchery do klubu! Zbierz wszystkie pieczątki i GRAJ O NAGRODY GŁÓWNE!

Regulamin Programu „Aktywne lato” w Fenix Medical Fitness

1. Definicje:
a. Członek klubu – osoba korzystająca z usług klubu Fenix Medical Fitness na podstawie wykupionego wejścia jednorazowego, karnetu lub posiadająca prawo do korzystania z klubu na podstawie umowy zawartej z podmiotem trzecim (np. w ramach karty „Multisport” lub „FitProfit”)
b. Karta Członkowska – karta wydana przez klub klub przez podmiot trzeci Członkowi Klubu, imienna, z przypisanym indywidualnym numerem, rejestrująca wejścia do klubu.
c. Klub – klub Fenix Medical Fitness znajdujący się w Wołominie przy ul. Przeskok 2
d. Karta konkursowa – karta wydawana Uczestnikowi Programu, przeznaczona do zbierania pieczątek
e. Nagroda – określona w Regulaminie Programu nagroda rzeczowa, do odbioru której Uczestnik będzie uprawniony po zebraniu odpowiedniej ilości pieczątek.
f. Program – program lojalnościowy „Aktywne lato” realizowany przez Klub
g. Uczestnik – Członek Klubu, który przystąpił do Programu
h. Trening – oznacza min. 30 min trening na siłowni, udział w zajęciach fitness lub trening personalny z trenerem/ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą
2. Postanowienia ogólne.
a. Celem Programu jest promowanie zdrowego trybu życia i marki Fenix Medical Fitness oraz zachęcenie do regularnej aktywności również w okresie letnim
b. Program rozpoczyna się w dniu 6.07.2020 r. i będzie trwać do 12.09.2020 r.
c. W Programie nie mogą brać udziału Pracownicy Organizatora.
d. Przystąpienie do udziału w Programie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
3. Warunki uczestnictwa w Programie.
a. Członek klubu może przystąpić do udziału w Programie w każdym momencie w czasie trwania Programu. Każdy Członek Klubu może przystąpić do udziału w Programie tylko raz.
b. Uczestnik zgłasza swój udział w Programie w recepcji, gdzie otrzymuje Kartę konkursową – indywidualną, podpisaną imieniem i nazwiskiem.
c. Osoby korzystające z klubu w ramach voucherów tygodniowych lub dwutygodniowych nie mogą brać udziału w Programie.
4. Warunki otrzymania Pieczątek.
a. Każdy Trening odbyty przez Uczestnika w czasie trwania Programu uprawnia do otrzymania jednej pieczątki.
b. Treningi są rejestrowane na Karcie Członkowskiej, Karcie konkursowej (pieczątka oraz data treningu).
c. W każdym dniu trwania Programu uczestnik może uzyskać maksymalnie jedną pieczątkę.
5. Wymiana pieczątek na nagrody.
a. W przypadku zebrania wystarczającej liczby pieczątek, Uczestnik ma prawo odebrać nagrodę:
Za 8 pieczątek – klubową kawę oraz analizę składu ciała
Za 16 pieczątek – losowo: ręcznik chłodzący, roller lub voucher na usługę
Za 24 pieczątki – voucher do zrealizowania w klubie + kupon konkursowy do gry o nagrody główne.
b. Uczestnik ma obowiązek pokwitować odbiór nagrody rzeczowej
c. Nagrody rzeczowe są wydawane do wyczerpania zapasów
d. Nagrody można odebrać najpóźniej w dniu 30.09.2019 r.
e. Weryfikacja ilości odbytych treningów jest prowadzona w oparciu o Kartę konkursowa oraz Kartę Członkowską, która rejestruje wejścia w systemie komputerowym.

 

Aktywne lato 2020