mgr Natalia Kifert

Tytuł magistra obroniła na Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk zawodowych w licznych szpitalach m.in Szpital Chirurgii Urazowej na Barskiej w Warszawie i Narodowym Instytucie Geriatrii i Reumatologii na
Spartańskiej w Warszawie oraz placówce rehabilitacyjnej Orpea – rehabilitacja ortopedyczna.
Obecnie dalej kształci się na kierunku Technik Masażysta, aby móc jeszcze lepiej pomagać pacjentom.

Kursy i szkolenia:

  • Masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym.