Michał Piankowski

Ukończył Policealną Szkołę Ochrony Zdrowia w Łomży – technik fizjoterapii i Społeczną Akademię Nauk w Warszawie – magister fizjoterapii.
W trakcie 13 letniej praktyki zawodowej najczęściej pracuje z pacjentami ortopedycznymi i neurologicznymi.
W pracy z pacjentem wykorzystuje techniki terapii manualnej (mobilizacje, trakcje), mobilizacje tkanek miękkich (taping, punkty spustowe Trigger points, masaż tkanek głębokich) oraz trening funkcjonalny (PNF). Zajmuje się schorzeniami narządu ruchu, zespołami bólowymi kręgosłupa, terapia pooperacyjna i pourazowa.

Mgr Michał Piankowski przyjmuje we wtorki od godziny 12:00. Zapisy: 786-111-488