Anna Boniecka

Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy magisterskiej skupiła się na satysfakcji nabywców na rynku usług fitness.
Zaangażowana w tworzenie klubu od samego początku. Dobiera wykwalifikowany i wyjątkowy zespół, z którym tworzy to wspaniałe miejsce, gdzie najważniejszy jesteś Ty-Klubowiczu!

Oddaje klubowi całe swoje serce i mnóstwo czasu, by z pełnym zaangażowaniem realizować plan. Popełnia też błędy… jednak wyciąga wnioski i stara się jeszcze bardziej.
Poza pracą instruktorka harcerska, pasjonatka i instruktorka żeglarstwa.