Anna Boniecka

Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy magisterskiej skupiła się na satysfakcji nabywców na rynku usług fitness.
Zaangażowana w tworzenie klubu od samego początku. Dobiera wykwalifikowany i wyjątkowy zespół, z którym tworzy to wspaniałe miejsce, gdzie najważniejszy jesteś Ty-Klubowiczu!

Oddaje klubowi całe swoje serce i mnóstwo czasu, by z pełnym zaangażowaniem realizować plan. Popełnia też błędy… jednak wyciąga wnioski i stara się jeszcze bardziej.
Poza pracą instruktorka harcerska, pasjonatka i instruktorka żeglarstwa.

Kursy i Szkolenia:

  • Kurs LAPIO z praktycznej obsługi wielofunkcyjnego kombajnu kosmetycznego.
  • Szkolenie z zakresu wykonywania zabiegów z użyciem produktów Larens Professional Line.
  • Szkolenie teoretyczne z zakresu wiedzy o wykorzystaniu biopeptydów oraz peptydów kolagenu rybiego w liposomach w kosmetologii.